วิเศษแอร์ เปิดทำการวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 7:30 - 18:00 น. โปรดโทรสอบถามเพื่อนัดหมายเวลาการรับบริการค่ะ :)

แอร์ อิมิเน้นท์ (Eminent)ยี่ห้อ
รุ่น
ราคา (บาท)
แอร์ อิมิเน้นท์ (Eminent)
WLG09 / ACG09
โปรดโทรสอบถาม
แอร์ อิมิเน้นท์ (Eminent)
WLG12 / ACG12
โปรดโทรสอบถาม
แอร์ อิมิเน้นท์ (Eminent)
WLG18 / ACG18
โปรดโทรสอบถาม
แอร์ อิมิเน้นท์ (Eminent)
WLG25 / ACG25
โปรดโทรสอบถาม


Fan Coil Units


:: Model WLC

• WALL MOUNT FAN COIL UNIT
- 9,144 - 12,187 BTU/hr
- Full function wireless remote control
- Sleep function for comfort and energy
saving
- Automatic timer on/off function
- Automatic air swing
- Dynamically balanced blower wheels for
ultra quiet and enhanced air flow
- Negative ion generator
- Digital temperature and graphic display
- Activated carbon filter
- Heat pump (optional)
- Designed to match with condensing unit ACC

:: Model EN

• New model Floor/ Ceiling Fan coil unitThe EN series is Eminent’s newest line
of floor / ceiling mount fan coils.
This model is designed to provide
high effective cooling in a stylish
curved body outline. The attractive
styling is also available in ultra high
efficiency series EER/ENR.
The automatic air sweep and 4 way
air discharge control ensures that
all areas are cooled evenly.
Room temperature is shown on the LCD display located on the front panel.
Microprocessor electronic control accurately maintains the room temperature
at the users desired set point. All advanced functions such as sleep mode,
timer on-off, fan speed, air sweep can be controlled from the attractive
remote control handset.
        The beautiful contours of EN series and ultra quiet cooling is the ideal answer
for air conditioning in fashionable homes, shops and offices.
Coming soon !
- heat pump version
- hydronic coil

:: Model EC

• UNIVERSAL MOUNT FAN COIL UNIT- 10,000 – 60,000 BTU/hr.
- Full function wireless remote control
- Digital wired remote control (optional)
- 4 way air discharge control
- Removable and washable filters
- Heat pump (optional)
- Designed to match with condensing unit
AS and CV

:: Model WLS

• WALL MOUNT FAN COIL UNIT- 10,000 – 36,000 BTU/hr.
- Full function wireless remote control
- Automatic air swing
- Removable and washable filters
- Heat pump (optional)
- Designed to match with condensing
  unit AS and CV

:: Model PE

• FREE STANDING UNIT- 25,800 – 60,000 BTU/hr.
- Push button LCD control panel
- Air swing
- Removable and washable filters
- Heat pump (optional)
- Designed to match with condensing
  unit AS and CV

:: Model PB

• FREE STANDING UNIT 
- 36,000 – 60,000 BTU/hr.
- Electronic control
- Removable and washable filters
- H
eat pump (optional)
- Designed to match with condensing unit
AS and CV

:: Model CSE

• CASSETTE FAN COIL UNIT- 12,500 - 44,200 BTU/hr
- wireless LCD remote control
- 4 - way air swing
- Removable and washable filters
- Heat pump (optional)
- Designed to match with condensing units AS and CV

:: Model BC

• CEILING CONCEALED FAN COIL UNIT- 10,000 – 60,000 BTU/hr.
- Remote control or room thermostat (optional)
- For low static applications
- 3 speed direct drive fan motor
- Designed to match with condensing unit
AS and CV

:: Model BM

• DUCTED FAN COIL- 18,000 – 60,000 BTU/hr.
- Remote control or room thermostat
(optional)
- For medium static applications
- 3 speed direct drive fan motor
- Designed to match with condensing
  unit AS and CV

:: Model PD

• DUCTED FAN COIL- 36,000 – 60,000 BTU/hr.
- Remote control or room thermostat (optional)
- For high static applications
- 3 speed direct drive fan motor
- Designed to match with condensing
  unit AS and CV
Copyright ©2002 : www.วิเศษแอร์.com